Блог Архиви по Категория: Полезно

Общи условия

Общи условия на кампанията „Ние сме хора, не „донори““ I. Организатор на кампанията Кампанията „Ние сме хора, не „донори““ /Кампанията/ се организира и провежда от BMM /Bulgarian Motorcycle Magazine/, издавано от „Инфо Съпорт Пул“ ЕООД, ЕИК 202198433, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Пирин 7, до вх. А, маг. 2, в партньорство […]